W ramach projektów unijnych nastawionych na współpracę międzynarodową odbyliśmy misje gospodarcze do Rumunii ( sierpień 2021 ) na Słowację ( kwiecień 2022 ) i do Czech ( maj 2022 ).

Owocne rozmowy z kontrahentami z tych krajów stanowią perspektywę dalszego wzrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych.